تبلیغات
all 4 teenagers - خبر خبر خبر
patoghe bar o bache haye BAHAL !

خبر خبر خبر

دوشنبه 11 مرداد 1389 16:49

نویسنده : teenagers
ارسال شده در: teenagers news ،
شعار بچه های مدرسه ی صهبای صفا در سال 1389 یا به روایت دیگر 2010 تثبیت شد!

در چند روز اخیر، طی صحبت های مکرر و مشورت های متعدد، شعار سال 1389 در مدرسه ی صهبای صفا انتخاب شد. طبق خبرگزاری teenagers news شعار سال از این قرار است:
دور، دور دوماست!

هم چنین این خبرگزاری اعلام کرد اولین تصمیم برای شعار سال چنین بوده: "دور، دور دختراست" که پس از مشورت دچار اندکی تغییر می شود.

 دیدگاه ها : نگاهی از تو
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 مرداد 1389 17:05